People - Advanced Storage Technology Lab

Faculty

Graduate Students

  Guixin_Liu Huagao_Luan
  Haijun Li (黎海军)
  Master, 09/2016-
  Hui Rao (饶辉)
  Master, 09/2016-
  Lu_Wang Huagao_Luan
  Weidong Zhu (朱伟东)
  Master, 09/2016-
  Fang Yu (喻芳)
  co-supervised with Dr. Yi Xie
  Master, 09/2016-
  Yingxin Han Longquan Liu Weiwei Zhang
  Yingxin Han (韩迎新)
  Master, 09/2017-
  Longquan Liu (刘龙权)
  Master, 09/2017-
  Weiwei Zhang (张伟韦)
  Master, 09/2017-
  Sijie Lan Zhihao Zhang Jindong Zhou
  Sijie Lan (兰思杰)
  Master, 09/2018-
  Zhihao Zhang (张芝豪)
  Master, 09/2018-
  Jindong Zhou (周进东)
  Master, 09/2018-

Alumni

Masters

  Guixin_Liu Huagao_Luan Lu_Wang
  Guixin Liu (刘癸新)
  Master, 09/2015-06/2018
  First employer: JD (Shenzhen)
  Huagao Luan (栾华高)
  Master, 09/2015-06/2018
  First employer: Meituan(Xiamen)
  Lu Wang (王路)
  Master, 09/2015-06/2018
  First employer: New Oriental English School(Hangzhou)
  Xiao Yanping Weijian
  Xiao Chen (陈骁)
  Master, 09/2014-06/2017
  First employer: ChinaNetCenter (Xiamen)
  Yanpin Lin (林燕萍)
  Master, 09/2014--06/2017
  First employer: Tencent (Shenzhen)
  Weijian Yang (杨伟健)
  Master, 09/2014--06/2017
  First employer: Huawei (Hangzhou)
  Xiaojuan Shuting
  Xiaojuan Liu (刘晓娟)
  Master, 09/2013-06/2016
  First employer: ChinaNetCenter (Xiamen)
  Shuting Li (李舒婷)
  Master, 09/2013-06/2016
  First employer: Lenovo (Shenzhen)
  Zaifa
  Zaifa Xi (席在发)
  Master, 09/2012-06/2015
  First employer: Citigroup (Shanghai)
  Xiaolan Xiaoxi
  Xiaolan Chen (陈晓兰)
  Master, 09/2011-06/2014
  First employer: Huawei (Hangzhou)
  Xiaoxi Chen (陈晓熹)
  Master, 09/2011-06/2014
  First employer: Intel (Shanghai)
  Now: eBay (Shanghai)

Bachelors

 • June 2017: Weiwei Zhang (张伟韦), Ruihan Xiao (肖睿浛), Zhixin Yao (姚智鑫), Yunfan Ye(叶云帆)

 • June 2016: Cuiting Shi (施翠婷), Zhongtong Wang (王仲桐), Tianxu Zhang (张天诩)

 • June 2015: Xiaozhen Hong (洪晓珍), Qinghong Zhuo (卓清红)

 • June 2014: Yanping Lin (林燕萍), Weijian Yang (杨伟健)

 • June 2013: Qinning Yang (杨沁宁), Qiongqiong Huang (黄琼琼), Jiandong Fu (傅剑东)

 • June 2012: Yujie Chi (池毓杰)

 • June 2011: Xiaoxi Chen (陈晓熹)

 • Visiting Students

 • May-Auguest 2013: Willie, Ph.D, College of Engineering and Applied Science, University of Cincinnati